سایت موزیک آوادیو

 • یازده ستاره (ریمیکس)

 • سالار عقیلی
 • 79307 پخش شده
یازده ستاره (ریمیکس)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  داغ جدایی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  سه گیسو
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دف میزنم
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  بلبل پاییز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  زلف بر باد مده
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  نگارا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چه بگویم
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب تصنیف ماهور
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ماهور/ناز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ماهور/سبز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف دشتی/دیر مغان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف بیات ترک/ روز وصل
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ماهور/چنان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ماهور/فاش می گویم
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف عراق/عاشقان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  شمع جان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  مقدمه و آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  شکایت دل
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب انتظار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  حال خونین دلان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب سر مست
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساغر
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز سه گاه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف سه گاه 1
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز چکاوک به سه گاه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب همایون
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز همایون
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف همایون
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  رِنگ سه گاه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز مخالف به ابوعطا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ابوعطا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز نوروز صبا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف شوشتری
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز شور به شوشتری
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف شور
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب دشتی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز حجاز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف دیوانه ی مست
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی عود
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  سبوی تشنه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دشت غمگین
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  اندوه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواره ی دشت
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  سر گذشت
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب شیدایی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  روایت
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  شب طوفان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز دشتی(گوشه ي بیدگانی)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف شور: امید دل
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز شور(چهار مضراب،درآمد،سلمک،قرچه و...)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف بیات ترک: همچو فرهاد
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ابوعطا: در کنج دلم
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز ابوعطا(درآمد و حجاز)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ابوعطا: سبکبار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف دشتی: افسون سخن
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف بیات اصفهان: خوشه چین (سالار عقیلی)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز بیات اصفهان(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،بیات راجع و...)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف خوشه چین(بدون مقدمه)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز چهارگاه(مقدمه،چهار مضراب،درآمد،زابل،فرود)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف چهارگاه: هزار دستان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  قطعه ی در رهگذر باد و آواز دشتی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی سه تار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف یار و دیار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز 1
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف میهن (سالار عقیلی)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چهار مضراب دشتی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز 2
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف بدرود
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف سه گاه 2
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  بخوان جانان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تو مرو / تصنیف
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  گذار / قطعه ای برای کمانچه (براساس طرحی از بهزاد حسن زاده)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  سماع / قطعه ضربی و آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  رهایی / تکنوازی عود
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  کاروان مست / تصنیف
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  رستاخیز / تصنیف
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دلنواز / تکنوازی سنتور
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  یار مست / تصنیف
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آتش عشق / ساز و آواز (ضبط آنسامبل)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  جان و جهان / تصنیف
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  همدلی / دونوازی تار و کمانچه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  به یاد من باش
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  خیال خوش
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  نگاهی منتظر
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  در نهانخانه ی دل
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  بی باده
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی کمانچه 1
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی تار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی کمانچه 2
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  پرده در پرده
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  زندان بی سامان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آهنگ سروش
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  عیش مدام
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی عود
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  طالع اگر مدد دهد
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دوش چه خورده ای دلا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی تنبور
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  بار دگر آن مست
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  لوح اول
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  لوح دوم
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دیر یافته
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  زلال
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دیوانه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تکنوازی تار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  صهبای بهار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  از دورها
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دل ستان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  از جان و از دل
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  یاد
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساقیا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تا باز نیایی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  دوستت دارم
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  گلرخ
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  مرا رها مکن
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آتش
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  اندیشه وطن
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  از تنهایی گریه مکن
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تنهایی - بیکلام
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  سرافشان (چهارمضراب)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  فرود
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف شب زیبا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز شب اختر شکنان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف بگو به باران
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف افسانه های شاد
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز شعر رنگین (راجه)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز 1
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف آرزو
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساز و آواز 2
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف صدای اشک
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  شبان (دوئت کمانچه به همراهی سازهای کوبه ای)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف جان سرگردان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف غمگسار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  یازده ستاره (ریمیکس)
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  یازده ستاره
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ایران دخت
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  معمای شاه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  معمای شاه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ساقی بهار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  حس خوب زندگی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  ستارخان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  محکومین
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  محتاج
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آیین فرزانگی
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  در زیر این آوار
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  کلنل
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

   بهارا
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  سپید یا سیاه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  مهر ایران
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  چتر خورشید
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

   ایران سربلند
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  خون غزل
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

   بهار دلکش
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

   دلشدگان
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  مادر
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  حانیه
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  سازو آواز ماهور
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف هوای آفتاب
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  آواز راک
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف ابر
 • برای اضافه کردن موزیک به پلی لیست، باید وارد سایت شوید.

  تصنیف غلام قمر

برای ثبت نظر خود لطفاً وارد شوید :